Intocht Sinterklaas in Maastricht
©2018
16 november 2019, Maaspromenade, aankomst 11:00 uur
Info voor onze sponsoren
Op zaterdag 16 november 2019 zal onze stichting weer de officiële intocht van Sint Nicolaas in Maastricht verzorgen. Gelet op het succes van de voorgaande jaren zal de Sint wederom ’s morgens om 11.00 uur arriveren en zal het stoomschip “Spanje” afmeren aan de steiger van Rederij Stiphout aan de Kesselskade. Hierna zal de Goedheiligman met zijn gevolg een rijtoer maken door het centrum van Wyck en de binnenstad van Maastricht. Daarna zal hij in het Stadhuis op de Markt audiëntie houden voor alle lieve kinderen. Uiteraard kost het verzorgen van dit evenement geld. Wij zijn van mening dat deze Sinterklaastraditie niet verloren mag gaan voor de stad Maastricht. Daarom doen wij dit jaar een beroep op u met de vraag of u ons financieel wilt ondersteunen. Voor 2018 wordt een geheel nieuwe intocht gerealiseerd, denk ook aan de vernieuwen van de kleding en beeld en geluid tijdens de intocht, door een groot LED-scherm van 2x4 meter! Elke gift is welkom!, maar we zijn ook op zoek naar grotere sponsoren. Voor 2019 hopen wij op een mooie gift van u zijde.
vriend van de Sint:
Pakket 1
Voor elke bijdrage vanaf € 50,- vindt een vermelding van uw bedrijf op onze website en op facebook.
Pakket 2
Voor elke bijdrage vanaf € 100,- vindt een vermelding van uw bedrijf op onze website plaats en op Facebook, Uw logo is een stilstaande beeld die tijdens de intocht 3 x 5 seconden op LED scherm aan Kesselkade wordt geprojecteerd.
Pakket 3
Voor elke bijdrage vanaf €250,- vindt een vermelding van uw bedrijf op onze website en op Facebook, Uw logo is een stilstaand beeld die tijdens de intocht 3 x 5 seconden wordt geprojecteerd op een Led scherm. Uw bewegend beeld merk ( Mp4) van uw organisatie wordt tijdens de intocht op LED scherm op de Kesselkade ook geprojecteerd maximaal 15 seconden. .
hoofdsponsor van de Sint:
sponsor van de Sint:
vriend van de Sint:
Pakket 1
Mocht u onze stichting willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL25INGB0000473512 t.n.v. Stichting Sint Nicolaas Maastricht onder duidelijke vermelding van de naam van uw bedrijf. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?
Website: www.sinterklaasinmaastricht.nl Facebook: https://www.facebook.com/sinterklaasinmaastricht/ Email: sponsoring@sinterklaasinmaastricht.nl mobiel: 06-28038094 Namens de Stichting Sint-Nicolaas Maastricht Hoogachtend, Werkgroep Sponsoring.
klik op de flyer om alle informatie over ons sponsorprogramma nog eens rustig na te lezen