Intocht Sinterklaas in Maastricht
©2018
14 november 2020, Maaspromenade, aankomst 11:00 uur
Info voor onze sponsoren
Op zaterdag 14 november 2020 zal onze stichting weer de officiële intocht van Sint Nicolaas in Maastricht verzorgen. Gelet op het succes van de voorgaande jaren zal de Sint wederom ’s morgens om 11.00 uur arriveren en zal het stoomschip “Spanje” afmeren aan de steiger van Rederij Stiphout aan de Kesselskade. Hierna zal de Goedheiligman met zijn gevolg een rijtoer maken door het centrum van Wyck en de binnenstad van Maastricht. Daarna zal hij in het Stadhuis op de Markt audiëntie houden voor alle lieve kinderen. Uiteraard kost het verzorgen van dit evenement geld. Wij zijn van mening dat deze Sinterklaastraditie niet verloren mag gaan voor de stad Maastricht. Daarom doen wij ook dit jaar een beroep op u met de vraag of u ons financieel wilt ondersteunen. Vanaf 2019 wordt een geheel nieuwe intocht gerealiseerd, denk ook aan de vernieuwen van de kleding en beeld en geluid tijdens de intocht, door een groot LED-scherm van 2x4 meter en een uitgebreider voorprogramma vanaf 10:00 uur. Elke gift is welkom!, maar we zijn ook op zoek naar grotere sponsoren. Voor 2020 hopen wij op een mooie gift van u zijde.
Mocht u onze stichting willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL25INGB0000473512 t.n.v. Stichting Sint Nicolaas Maastricht onder duidelijke vermelding van de naam van uw bedrijf. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?
Website: www.sinterklaasinmaastricht.nl Facebook: https://www.facebook.com/sinterklaasinmaastricht/ Email: sponsoring@sinterklaasinmaastricht.nl Namens de Stichting Sint-Nicolaas Maastricht Alvast bedankt, Werkgroep Sponsoring.
klik op de flyer om alle informatie over ons sponsorprogramma nog eens rustig na te lezen
Intoch Sinterklaas