Intocht Sinterklaas in Maastricht
18 november 2017 - 11 uur Maaspromenade - Maastricht
Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Stichting Sint Nicolaas Maastricht iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. De inhoud van de website is alleen bedoeld als algemene informatie. Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Sint Nicolaas Maastricht  worden gekopieerd, doorgegeven of opgeslagen op een andere website of in welk elektronisch systeem dan ook.
Het bestuur