Intocht Sinterklaas in Maastricht

 17 november 2018 - 11:00 uur - Maaspromenade -  Maastricht
Het bestuur
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Stichting Sint Nicolaas Maastricht iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. De inhoud van de website is alleen bedoeld als algemene informatie. Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Sint Nicolaas Maastricht worden gekopieerd, doorgegeven of opgeslagen op een andere website of in welk elektronisch systeem dan ook. Alle foto’s en videobeelden zijn gemaakt in de openbare ruimte. De publicatie van deze foto’s en videobeelden vallen dan ook onder de journalistieke vrijheid. Zij worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan verslaglegging en het geven van een impressie van de intocht van Sinterklaas in Maastricht. In verband met de nieuwe privacywetgeving kunnen we helaas de foto’s gemaakt op het stadhuis en bij de Brusselse Poort niet meer publicveren. Mocht u onverhoopt ongewild voorkomen op beelden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris.