Intocht Sinterklaas in Maastricht
©2018
14 november 2020, Maaspromenade, aankomst 11:00 uur
Voor de pers
Om het voor alle partijen leuk te houden en te voorkomen dat de kinderen Sinterkaas niet zien door alle fotografen die er voor staan, hebben we spelregels opgesteld. Graag deze spelregels in acht nemen.
Sinterklaas heeft zijn eigen mediateam met fotografen en filmers. Zij hebben onbeperkt toegang tot het gehele afgesloten evenemententerrein op de Kesselskade tijdens, voor en na het voorprogramma en tijdens de aankomst van Sinterkaas, tijdens de audiëntie op het stadhuis en tijdens het bezoek aan winkel- centrum De Brusselse Poort. Het mediateam van Sinterklaas is te herkennen aan de gele hesjes met “fotograaf van de Sint” als opschrift.; Gedurende het voorprogramma op de Kesselskade en omgeving worden op het afgesloten terrein (binnen de hekken) alleen geacrediteerde fotografen toegelaten; Bij aankomst van Sinterklaas heeft alleen officieel geacrediteerde pers toegang tot het afgesloten terrein op de Kesselskade; niet-geaccrediteerde fotografen kunnen een verzoek indienen bij het bestuur via secretaris@sinterklaasinmaastricht.nl; aanwijzingen van het bestuur moeten te allen tijde opgevolgd worden; fotografen zonder accreditatie worden verwijderd van het terrein; Tijdens de audiëntie van Sinterklaas in het stadhuis mogen alleen fotografen met een accreditatie naar binnen; Tijdens het bezoek aan winkelsecentrum De Brusselse Poort mogen in het afgeloten gedeelte alleen fotografen met een accreditatie rondlopen; De accreditatie moet te allen tijde zichtbaar zijn.
Het bestuur
persbericht