Intoch Sinterklaos In Mestreech
12 november 2022, Maaspromenade, aankomst 11:00 uur
Stichting intocht Sinterklaas Maastricht is bijna net zo oud als Sinterklaas zelf. de stichting heeft als doel het organiseren van een grootse en leuke intocht voor Maastricht en omstreken.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
De commissie PR & Media is verantwoordelijk voor zowel de interne communicatie richting onze vrijwilligers als de externe communicatie richting (potentiële) bezoekers (jong en oud) en sponsoren. Hiervoor maken wij gebruik van diverse kanalen en middelen. Denk hierbij aan onze website, sociale media, digitale nieuwsbrieven, posters en de inzet van pers.
Commissie PR & Communicatie:
Het stichting van de intocht van Sinterklaas draait op de gulle giften van onze sponsoren. Zonder hen is de organisatie van al het moois niet mogelijk. De commissie Sponsoring begint dan ook in het voorjaar al met het werven van sponsoren. Zij onderhouden de contacten met de sponsoren, verzorgen de overeenkomsten en de facturering.
Commissie sponsoring:
Ieder jaar als de zaterdag is aangebroken dat Sinterklaas en zijn Pieten naar Maastricht komen komen, is het een groot gezellig feest in de stad. Op de kade is het altijd gezellig druk met leuke optredens. De organisatie van deze dag en de contacten met de gemeente en andere overheidsdiensten zijn onder andere de verantwoordelijkheden van deze commissie.
Commissie intocht:
De leden van de commissie Sinterklaas en Pieten organiseren, ontwikkelen en dragen het cultureel erfgoed uit. Ze zorgen ervoor dat de pieten goed voorbereid zijn en weten wanneer ze op de daken moeten lopen en ze de kinderen kunnen vermaken. Verder bieden ze ook ondersteuning bij de werkgroep Intocht.
Commissie Sinterklaas & Piet:
Commissie dagelijkse organisatie:
In de commissie Dagelijkse Organisatie zijn diverse uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden belegd. Zij onderhouden de contacten met interne en externe relaties, werven vrijwilligers en zorgen voor de planning van de vrijwilligers. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de: organisatie van de informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers; organisatie en coördinatie van het totaalconcept tijdens de operationele dagen; organisatie tijdens de bijeenkomsten op het stadhuis en Brusselse Poort; restauratievoorziening tijdens operationele dagen.